Waarom is eigen vermogen belangrijk? deA heeft geen winstoogmerk?

Participaties vormen het werkkapitaal van onze coöperatie waardoor we projecten kunnen oppakken. Dat kapitaal maakt het mogelijk activiteiten te ondernemen. Het is onze financiële buffer. Het eigen kapitaal hebben we ook nodig bij het opzetten van grotere opwekprojecten. Het moet in verhouding staan met onze omzet. We doen steeds meer en grotere projecten, meer werkkapitaal maakt onze coöperatie robuuster.
Zo bouw je mee aan onze coöperatie en aan een duurzame toekomst.