Herenboeren Wenumseveld

Energieneutraal boeren dankzij zonnedak


belangrijk doel Herenboeren bereikt

Herenboeren Wenumseveld

Het Zonnedak

Sinds 1 april 2023 is het zonnedak van 80 zonnepanelen op de kapschuur van Herenboeren Wenumseveld in werking. Met de opbrengst van het zonnedak kunnen de Herenboeren nagenoeg energieneutraal groente en fruit produceren; een belangrijke doelstelling van de coöperatie. Energiecoöperatie deA ondersteunde het zonnedakproject in de financiering en beheer.

Financiering door crowdfunding

De Herenboeren schakelden energiecoöperatie deA als ervaren partij in om de crowdfunding onder de leden te organiseren. In drie weken tijd werd door een deel van de leden bijna 27.000 euro gedoneerd. Door deze fantastische opbrengst werd het mogelijk dat daar bovenop provinciale subsidie kon worden aangevraagd.

Met eigen handen

Erik Vos, lid van de Herenboeren en vrijwilliger bij energiecoöperatie deA, is initiator van het zonnedak. Hij en het terreinteam speelden een grote rol bij de totstandkoming van de kapschuur en het zonnedak. De kapschuur is voor een groot deel door de terreingroep zelf gebouwd met zoveel mogelijk herbruikbare materialen. Het dak staat oost-west, waardoor de hele dag de opbrengst van zonnepanelen gebruikt kan worden voor koeling en beregening van groente en fruit. Het zonnedak werd goedkoop gerealiseerd, omdat een van de leden, Gerard Hofman, in zijn vrije tijd veel werk verrichte om de panelen aan te sluiten. 

Vrijwel energieneutraal 

De verwachte opbrengst is 28.000 kWh die de Herenboeren vooral in de zomer opwekken en ook in de zomer verbruiken. Hierdoor veroorzaken ze geen netcongestie. De energierekening zal bijna 0 zijn, waardoor ze verwachten dat er jaarlijks in totaal zo’n 5.000 euro minder aan contributie door de 250 leden betaald hoeft te worden.

Aantal donateurs 140
Aantal Zonnepanelen 80
Energie per jaar (kWh) 28.000
Opbrengst voor Eigen gebruik
CO2-besparing (ton/jaar) 13
Herenboeren Wenumseveld
De energierekening zal bijna 0 zijn, waardoor we verwachten dat er jaarlijks in totaal zo’n 5.000 euro minder aan contributie door de leden betaald hoeft te worden. Erik Vos, initiator
  • 1
    Wat is een herenboerderij? 

    Een Herenboerderij is een gemengde boerderij van 15 tot 20 hectare groot. Er zijn op het moment 21 herenboerderijen in Nederland. Elke boerderij is eigendom van een coöperatie van ruim 200 gezinnen, die de directe afnemers zijn van de producten. De boerderijen worden geleid door meestal twee professionele boeren. Veel leden (de herenboeren) helpen mee op het veld. Alle herenboerderijen werken natuurgedreven. Er wordt geen gif en kunstmest gebruikt. Er is veel aandacht voor het herstel van de bodem en van biodiversiteit.

  • 2
    Wie beheert het zonnedak?

    Energie coöperatie deA beheert het zonnedak.  

Herenboeren

Herenboeren

Vanaf 1 april 2023 kunnen de Herenboeren Wenumseveld gebruik maken van zelf opgewekte zonne-energie van 80 zonnepanelen op het dak

Feestelijke opening zonnedak Herenboeren

Feestelijke opening zonnedak Herenboeren

Op zaterdag 1 april 2023 was het zover; het nieuwe zonnedak met 80 zonnepanelen van de Herenboeren Wenumseveld is feestelijk

Herenboeren Wenumseveld
80

Aantal panelen

Herenboeren Wenumseveld
28000

Opwek (kWh/jaar)

Herenboeren Wenumseveld
13

CO2-besparing (ton/jaar)