Gelderland heeft grote opgave

De provincie Gelderland moet de komende jaren flink aan de bak om meer windmolens te realiseren. Uit een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau McKinsey over de energietransitie in Nederland blijkt dat er een enorme inspanning nodig is om het doel van 80% hernieuwbare energie in 2040 te halen. Ongeveer de helft van de opgewekte hernieuwbare energie moet in 2040 van windmolens op zee komen. Zo’n 15% moet dan worden opgewekt door windmolens op land. Dat betekent dat er in de komende bijna 25 jaar nog duizenden windmolens op land bij moeten komen.
deA ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties bij het realiseren van de benodigde windmolens. Door windmolens vanuit burgerinitiatieven te realiseren, is de betrokkenheid van omwonenden bij de energietransitie groter dan bij windmolens van commerciële partijen. Bovendien komen de opbrengsten van burgerwindmolens ten goede aan de eigen regio en verdwijnen die niet naar commerciële partijen.
Lees in het Financieel Dagblad een artikel over het McKinsey-rapport (u moet zich dan wel eerst registreren):
https://fd.nl/economie-politiek/1167634/verduurzaming-is-lastig-duur-maar-haalbaar
Het volledige rapport kunt u downloaden via:
http://www.mckinsey.com/global-themes/europe/accelerating-the-energy-transition-cost-or-opportunity