98 bewoners de Maten in gesprek met deA

Het bericht over de mogelijke komst van windmolens overviel de bewoners van de Maten nogal en riep veel vragen op. Daarop heeft deA aangeboden om thuis langs te komen bij de bewoners aan de zuidkant van de wijk. In totaal hebben 98 bewoners daarvan gebruik gemaakt en 3 gesprekken staan nog gepland.
Zorgen over de wijk
Veel bewoners maken zich in algemene zin zorgen over de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het verkeerslawaai en de verbreding van de A1. Ook het feit dat de hoogspanningsleidingen (nog) niet onder de grond zijn gebracht, baart de bewoners zorgen. Nu daar bovenop ook nog eens plannen gemaakt worden voor windmolens, willen bewoners duidelijk hun stem laten horen. Daarnaast hebben bewoners natuurlijk ook concreet zorgen over het geluid en de slagschaduw die de molens mogelijk veroorzaken. Gelukkig hebben we een deel van de zorgen kunnen wegnemen met het rapport van Pondera Consult en de toelichting in de gesprekken. Dit neemt niet weg dat een aantal mensen nog steeds tegen de komst van de windmolens is. Wij hebben echter gemerkt dat er bij veel bewoners ruimte is voor gesprek en dat het niet op voorhand een zwart/wit kwestie is van voor of tegen windmolens.
Hoewel deA niet over onderwerpen als hoogspanningsmasten, geluidsschermen of snelheidsbeperking op de A1 gaat, nemen wij dit wel mee in onze gesprekken met de gemeente Apeldoorn. deA bedankt de bewoners van de Maten voor de openheid in de gesprekken en de gastvrijheid.