Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de Gebiedsvisie Beekbergsebroek, waarin onder andere windmolens zijn opgenomen. De Gebiedsvisie wordt in de loop van oktober voorgelegd aan het college van B en W en in november volgt de inspraakronde. De gemeente Apeldoorn publiceert de data van de inspraakronde in het Stadsblad.