Wind

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de Gebiedsvisie Beekbergsebroek, waarin onder andere windmolens zijn opgenomen. De Gebiedsvisie wordt in de

Gelderland heeft grote opgave

De provincie Gelderland moet de komende jaren flink aan de bak om meer windmolens te realiseren. Uit een recent verschenen

In gesprek met…..

In gesprek met…..

deA wil graag in gesprek met iedereen die vragen of zorgen heeft over de mogelijke komst van de drie windmolens.

Ziet u de windmolens?

Op basis van de gekozen locatie in het onderzoek van Pondera Consult, heeft het bureau ROM3D de computersimulatie meer gedetailleerd

Onderzoek naar geluid en slagschaduw

Afgelopen periode is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over de gevolgen van de windmolens op het gebied