Windenergie

Streep door plan windmolens in Beekbergsebroek

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten af te zien van windmolens in Beekbergsebroek. Het plan van deA om er drie

Extra ledenbijeenkomst 1 november: hoe verder met windenergie

Een streep door de plannen voor windmolens in Beekbergsebroek heeft consequenties. Voor de doelstellingen van de gemeente Apeldoorn, maar ook

Gemeenteraad wil onderzoek

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 24 november 2016 de motie ‘Gejaagd door de wind’ aangenomen. Met het aannemen van

Met elkaar in gesprek tijdens de Belevingsdag

Op zaterdag 19 november organiseerde actiecomité Beekbergsebroek РWindmolens Nee een Belevingsdag voor bewoners, raadsleden en andere belangstellenden. Ook deA

98 bewoners de Maten in gesprek met deA

Het bericht over de mogelijke komst van windmolens overviel de bewoners van de Maten nogal en riep veel vragen op.

Zit u straks op de eerste rij?

Het is natuurlijk nog lang niet zover, maar stelt u zich voor dat uw stroom straks opgewekt wordt door Apeldoornse

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de Gebiedsvisie Beekbergsebroek, waarin onder andere windmolens zijn opgenomen. De Gebiedsvisie wordt in de

Gelderland heeft grote opgave

De provincie Gelderland moet de komende jaren flink aan de bak om meer windmolens te realiseren. Uit een recent verschenen

In gesprek met…..

In gesprek met…..

deA wil graag in gesprek met iedereen die vragen of zorgen heeft over de mogelijke komst van de drie windmolens.

Ziet u de windmolens?

Op basis van de gekozen locatie in het onderzoek van Pondera Consult, heeft het bureau ROM3D de computersimulatie meer gedetailleerd

Onderzoek naar geluid en slagschaduw

Afgelopen periode is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over de gevolgen van de windmolens op het gebied

Voor- en tegenstanders

De windmolens houden de gemoederen flink bezig. Voor- en tegenstanders van windmolens in Apeldoorn roeren zich. Er zijn ingezonden brieven