Uitnodiging voor leden van deA

11 april 2013
De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatie deA vindt plaats op dinsdagavond 17 april 2013. We nodigen de leden graag uit daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de ledenvergadering leggen we het participatiereglement, het jaarverslag en de...