Aantal leden groeit gestaag

11 april 2013
Apeldoorners dragen duurzame energie een warm hart toe. Dat blijkt ook uit ons gestaag groeiend ledenaantal. Inmiddels staat de teller op 223 particuliere leden en 30 zakelijke leden. Gezamenlijk nemen zij 1206 participaties in deA...

Uitnodiging voor leden van deA

11 april 2013
De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatie deA vindt plaats op dinsdagavond 17 april 2013. We nodigen de leden graag uit daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de ledenvergadering leggen we het participatiereglement, het jaarverslag en de...